พระเจ้าในทัศนะของวาฮาบี ซุนนี่ และชีอะฮ์

หัวข้อ

(1/3) > >>

[1] พวกวาฮาบีกับความเชื่ออย่างผิดๆต่อ “อัลเลาะฮ์”

[2] Q4 วาฮาB 7 อัลลอฮ์วาฮาบีมีร่างที่ไม่ใช่เนื้อกระดูก

[3] Q4 วาฮาB 13 กะอับอะห์บาร ต้นกำเนิดเรื่องมุญัสสะมะฮ

[4] Q4 วาฮาB 12 อารัชร้องเสียงลั่นเมื่อพระเจ้าประทับ

[5] Q4 วาฮาB 11 ฟัตวาบินบาซอัลลอฮ์กับนบีอาดำเหมือนกัน

[6] Q4 วาฮาB 10 เมื่อสัตว์ทั้งหลายแบกอารัชของพระเจ้า

[7] Q4 วาฮาB 9 หนุ่มรูปงามคือพระเจ้าของวาฮาบีจริงหรือ

[8] Q4 วาฮาB 8 วาฮาบีเชื่อว่า เดิมพระเจ้าอยู่ในเมฆหมอก

[9] Q4 วาฮาB 6 วาฮาบีตะกียะฮ์กับโลกมุสลิมเรื่องอะไร ?

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version