อะลุ้ลบัยต์ อ. ในทัศนะของวาฮาบี ซุนนี่ และชีอะฮ์

หัวข้อ

(1/10) > >>

[1] วาฮาบี ไม่มีวันที่จะแสดงความรักต่ออิมามอาลี ได้ ตอนที่ 3 ตอนจบ

[2] วาฮาบี ไม่มีวันที่จะแสดงความรักต่ออิมามอาลี ได้ ตอนที่2

[3] วาฮาบี ไม่มีวันที่จะแสดงความรักต่ออิมามอาลี ได้ ตอนที่1

[4] การใส่ชุดดำไว้อาลัย แก่บรรดาชุฮาดา ตามซุนนะฮ อะฮลุลบัยต์ และภรรยานบี

[5] กัรร่อมัลลอฮุ วัจญะฮะฮู-ขออัลลอฮ์ให้เกียรติแก่ใบหน้าของอะลี

[6] ชีวประวัติ อิมามอะลี อิบนิ อบีฏอลิบ Ali

[7] ชีวประวัติ ท่านหญิง ฟาฏิมะฮ์ บุตรีของท่าน รอซูลุลอฮ์ Fatimah

[8] ชีวประวัติ อิมามฮาซัน บิน อะลี Hasan

[9] ชีวประวัติ อิมามฮุเซนบิน อะลี Husain

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version