อัลกุรอานในทัศนะของวาฮาบี ซุนนี่ และชีอะฮ์

หัวข้อ

(1/4) > >>

[1] คำตอบชีอะฮ์ สำหรับคำใส่ร้ายเรื่อง กุรอ่านถูกตะห์รีฟ

[2] อัลกุรอ่านที่กษัตริย์ฟาฮัดพิมพ์แจก คือสะนัดชีอะฮ์

[3] สนทนาเรื่อง คัมภีร์กุรอ่าน ในทัศนะซุนนี่และชีอะฮ์

[4] กิตาบ อัลฟุรกอน ของอิบนุคอตีบ ที่วาฮาบีเสียโง่

[5] ฟารีดเฟ็นดี้ตอบที่ว่าซูเราะฮ์หัฟดุและค็อลอุอยู่ไหน

[6] ชีอะฮ์ 6,236 อายัต แต่วาฮาบีมี 6,000 กว่าอายัต

[7] กิตาบ ฟัฎลุล คิตอบ vs ทัศนะเชคมีรซา นูรี

[8] มุศฮัฟ 5 หัวเมืองมีจำนวนอายัตกุรอ่านไม่ตรงกัน

[9] จำนวนอายัตกุรอ่านที่ไม่เคยลงตัวสำหรับปราชญ์ซุนนี่

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version